Chladiaca kvapalina je kvapalná látka využívaná ako pracovné médium v systémoch s kvapalinovým chladením. Jej úlohou je odoberať teplo z chladenej časti zariadenia alebo chladeného zariadenia a odviesť ho ďalej do chladiaceho systému. V prípade uzavretých systémov sa teplo odovzdáva okoliu prostredníctvom chladiča príp. kondenzátora. V prípade otvorených systémov teplo odchádza priamo s použitou kvapalinou.

Chladiaca kvapalina v chladiči

Základnou požiadavkou na chladiace kvapaliny je ich vysoká tepelná kapacita, aby bolo množstvo potrebnej chladiacej kvapaliny čo najmenšie. Ďalšie požadované fyzikálne vlastnosti závisia od konkrétnej technickej aplikácie chladiaceho systému.

Chladiace kvapaliny spaľovacích motorov upraviť

Požiadavky upraviť

Pre kvapalinové chladenie spaľovacích motorov sa požadujú nasledovné vlastnosti:[1]

Používané kvapaliny upraviť

Medzi najčastejšie používané kvapaliny pre chladenie spaľovacích motorov patria:[1]

  • Voda – má dobrú tepelnú kapacitu, teplotu varu, je dobre dostupná a nie je toxická. Teplota varu sa dá zvýšiť využitím pretlakového chladiaceho systému. Má však vysokú teplotu tuhnutia a nízku odolnosť proti kavitácii. Maximálnu teplotu v prevádzke obmedzuje tvrdosť vody.
  • Etylénglykol – má vysokú teplotu varu (až 198 °C), nižšiu teplotu tuhnutia ako voda (-11,5 °C) ale nižšiu tepelnú kapacitu. Je tiež toxický, má vyššiu tepelnú rozťažnosť a nízku zápalnú teplotu.
    • Zmes vody/destilovanej vody a etylénglykolu – podľa vzájomného pomeru zložiek je možné upraviť teploty varu a tuhnutia zmesi.
  • Motorový olej – má špecifickú funkciu, len vysoko výkonné motory majú samostatný chladiaci okruh s chladičom oleja. V bežných motoroch chladí exponované časti vnútri motora a odvádza z nich teplo do iných častí motora.
  • Motorová nafta – má špecifickú funkciu na chladenie vstrekovačov.

Chladiace kvapaliny v elektrotechnike upraviť

Na chladenie transformátorov sa používa olej.

Referencie upraviť

  1. a b TRNKA, Jaroslav; URBAN, Jaroslav. Spaľovacie motory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1992. 568 s. ISBN 80-05-01081-8. S. 88 – 89.