Chlorid

skupina chemických zlúčenín, ktoré obsahujú chloridový anión

Chlorid je bezkyslikatá zlúčenina chlóru, kde chlóroxidačné číslo -I. Chloridy patria medzi halogenidy. Chloridy, tak ako aj všetky ostatné halogenidy, môžu vzniknúť:

Chlorid
Chlorid
Chlorid
Chlorid
Chlorid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Cl-
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
2 Na + Cl2 → 2 NaCl
Mg + 2 HCl → H2 + MgCl2
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chlorid