Chlorid kobaltnatý

chemická zlúčenina

Chlorid kobaltnatý (CoCl2) je chemická látka, ktorá má v bezvodom stave podobu silného hygroskopického bledomodrého prášku, ktorý postupnou hydratáciou prechádza cez modrofialový, tmavo fialový, ružovo fialový, broskyňovo fialový až k červenému hexahydrátu. Tieto farebné prechody sa využívajú v silikagéli, do ktorého sa zlúčenina pridáva ako indikátor množstva obsiahnutej vlhkosti.

Chlorid kobaltnatý
Chlorid kobaltnatý
Chlorid kobaltnatý
Chlorid kobaltnatý
Chlorid kobaltnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CoCl2
Vzhľad svetlomodrý prášok (bezvodý)
fialové kryštály (dihydrát)
červené kryštály (hexahydrát)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 129,8 u (bezvodý)
165,9 u (dihydrát)
237,9 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 129,839 g/mol (bezvodý)
165,870 g/mol (dihydrát)
237,931 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 730 °C
Teplota varu 1 050 °C
Teplota sublimácie 500 °C
Hustota 3,348 g/cm³ (bezvodý)
2,508 g/cm³ (dihydrát)
1,918 g/cm³ (hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodý
43,5 g/100 ml (0 °C)
47,7 g/100 ml (10 °C)
52,9 g/100 ml (20 °C)
56,2 g/100 ml (25 °C)
59,7 g/100 ml (30 °C)
69,5 g/100 ml (40 °C)
93,8 g/100 ml (60 °C)
97,6 g/100 ml (80 °C)
106,2 g/100 ml (100 °C)
dihydrát
162,19 g/100 ml (60 °C)
165,23 g/100 ml (70 °C)
192,17 g/100 ml (100 °C)
hexahydrát
126,46 g/100 ml (0 °C)
171,03 g/100 ml (20 °C)
317,4 g/100 ml (40 °C)
672,5 g/100 ml (60 °C)
1 430 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
38,5 g/100 ml (20 °C)
58,2 g/100 ml (40 °C)
etanol
44,9 g/100 ml (0 °C)
54,4 g/100 ml (20 °C)
67,4 g/100 ml (40 °C)
acetón
9,3 g/100 ml (22,5 °C)
dietyléter
0,021 g/100 ml (25 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 238 J/g
Entropia varu 877 J/g
Entropia rozpúšťania −622 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −325,5 kJ/mol (bezvodý)
-933,2 kJ/mol (dihydrát)
-2 346 kJ/mol (hexahydrát)
Štandardná entropia 106,3 J K−1mol−1 (bezvodý)
-2 019 J K−1 mol−1 (hexahydrát)
Štandardná Gibbsová energia −282,4 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,606 J K−1g−1
0,665 5 J K−1 g−1 (200 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H302, H317, H334, H341, H350i, H360F, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P201, P273, P281, P304+340, P308+313
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Dráždivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Dráždivá
látka
(Xi)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R22, R42/43, R49, R50/53, R60, R68
Vety S S45, S53, S60, S61
NFPA 704
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7646-79-9 (bezvodý)
16544-92-6 (dihydrát)
7791-13-1 (hexahydrát)
Číslo UN 3288
EINECS číslo 231-589-4
Číslo RTECS GF9800000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Je dobre rozpustný vo vode, metanole, liehu, acetóne, dietyléteri, chinolíne a benzonitrile, vytvára v roztoku podvojné aj komplexné zlúčeniny. Hexahydrát je navyše rozpustný v dimetylformamide (DMF), alkoholoch a pyridíne.

Používa sa napríklad pre výrobu ďalších zlúčenín kobaltu, ako prísada do zmesí na výrobu pneumatík alebo textilných farbív. Slúži ako inhibítor korózie v zariadení na úpravu vody, ale aj v magnetoch alebo v indikátoroch vlhkosti.[1]

Podobné látky upraviť

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. Miroslav Šuta: REACH: 7 nebezpečných chemikálií pridaných na čiernu listinu Archivované 2015-02-04 na Wayback Machine, 26. júna 2011

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid kobaltnatý na českej Wikipédii.