Chodník pre cyklistov

cesta oddelená od motorovej dopravy určená pre cyklistov alebo zdieľaná s chodcami

Chodník pre cyklistov (cestička pre cyklistov, cyklistický chodník, cyklistická cesta, cyklochodník, cyklocesta) je pozemná komunikácia alebo jej jazdný pás (nie len jazdný pruh) vyhradený dopravnou značkou pre jazdu na bicykli. Je určený len pre cyklistickú dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z nej vylúčená.

Chodník pre cyklistov v Mimoni

Chodník pre chodcov a cyklistov je oproti obyčajnej cykloceste prístupný tiež chodcom.

Chodník pre cyklistov môže byť tiež doplnený vodorovným dopravným značením (šípky, pozdĺžne čiary, priechody pre chodcov cez cestu) a môže na ňu nadväzovať prejazd pre cyklistov. V niektorých prípadoch býva pred dopravno kolíznym miestom (kríženie s pozemnou komunikáciou a pod.), kde nie je zaistený bezpečný prejazd cyklistov, chodník pre cyklistov ukončený, prípadne doplnený značkou prikazujúcou zosadnúť z bicykla, a za týmto miestom je označený znovu začiatok cyklotrasy.

Chodníky pre cyklistov sú veľmi rozšírené v niektorých západoeurópskych štátoch.

Ak nie je pruh pre cyklistov od vozovky pre ostatné cestné vozidlá oddelený fyzicky (obrubníkom, deliacim pásom, pásom zelene atď.), ide spravidla len o tzv. vyhradený jazdný pruh pre cyklistov, nie o chodník pre cyklistov. Vzťahujú sa na neho obdobne tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré boli písané v prvom rade pre jazdný pruh vyhradený pre autobusy alebo trolejbusy mestskej hromadnej dopravy.

Pojem chodník pre cyklistov je nutné rozlíšiť od cyklotrasy, ktorá znamená orientačné smerové vedenie cyklistov a môže byť vedená ako po chodníkoch pre cyklistov, tak i po vhodných komunikáciách spoločných s cestnou dopravou.

GalériaUpraviť

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Stezka pro cyklisty na českej Wikipédii.