Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí (MKCH-10)

K00 - K14: Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do XI. kapitoly MKCH-10 - Choroby tráviacej sústavy.

K00 - PORUCHY VÝVINU A ERUPCIE ZUBOV
 • K00.0 - Anodoncia
  • Hypodoncia
  • Oligodoncia
 • K00.1 - Nadpočetné zuby
  • Distomolár
  • Štvrtý molár
  • Mesiodens
  • Paramolár
  • Suplementárne zuby
 • K00.2 - Abnormality veľkosti a tvaru zubov
  • Spojenie zubov
  • Splynutie zubov
  • Zdvojenie zubov
  • Zub
   • evaginový
   • v zube
   • invaginový
  • Sklovinové perly
  • Makrodoncia
  • Mikrodoncia
  • Kónické zuby
  • Taurodontizmus
  • Tuberkulum paramolare
 • K00.3 - Škvrnité zuby
  • Zubná fluoróza
  • Škvrnitosť skloviny
  • Nefluorózové zákaly skloviny
 • K00.4 - Poruchy tvorby zubov
  • Aplázia a hypoplázia cementu
  • Dilacerácia zuba
  • Hypoplázia skloviny (neonatálna) (postnatálna) (prenatálna)
  • Regionálna odontodysplázia
  • Turnerov zub
 • K00.5 - Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde
  • Amelogenesis imperfecta
  • Dentinogenesis imperfecta
  • Odontogenesis imperfecta
  • Dysplázia zuboviny
  • Mušľovité zuby
 • K00.6 - Poruchy zubnej erupcie
  • Dentitio praecox
  • Natálny zub
  • Neonatálny zub
  • Predčasná (é)
   • erupcia zuba
   • vypadávanie primárneho [vypadávajúceho] zuba
  • Retinovaný [pretrvávajúci] primárny zub
 • K00.7 - Syndróm rastu chrupu
 • K00.8 - Iné poruchy zubného vývinu
  • Farebné zmeny počas tvorby zubov
  • Nešpecifikované vnútorné sfarbenie zubov
 • K00.9 - Nešpecifikovaná porucha zubného vývinu
  • Nešpecifikovaná porucha odontogenézy


K01 - RETENCIA A IMPAKTOVANIE ZUBOV
 • K01.0 - Neprerezané zuby
  • Neprerezaný zub je zub, ktorý sa neprerezal, bez obštrukcie druhým zubom
 • K01.1 - Zaklinený zub
  • Zaklinený zub je zub, ktorý sa neprerezal pre obštrukciu druhým zubom


K02 - ZUBNÝ KAZ - KARIES
 • K02.0 - Kaz ohraničený na sklovinu
  • Bielo škvrnité lézie (začínajúci kaz)
 • K02.1 - Kaz dentínu
 • K02.2 - Kaz cementu
 • K02.3 - Zastavený zubný kaz
 • K02.4 - Ondoklázia
  • Detská melanodoncia
  • Melanodontoklázia
 • K02.8 - Iný zubný kaz
 • K02.9 - Nešpecifikovaný zubný kaz


K03 - INÉ CHOROBY TVRDÝCH TKANÍV ZUBOV

K03.0 - Nadmerné obrusovanie zubov

  • Opotrebovanie bočných a hryzacích plôch zubov
 • K03.1 - Abrázia zubov
  • Abrázia
   • čistením zubov
   • habituálna zubov
   • z povolania zubov
   • rituálna zubov
   • tradičná zubov
  • Klinovitý defekt NS
 • K03.2 - Erózia zubov
  • Nešpecifikovaná erózia zubov
  • Erózia zubov zavinená stravou, liečivami a liekmi, pretrvávajúcim dávením, idiopatická a z povolania
 • K03.3 - Patologická resorpcia zubov
  • Vnútorný granulóm drene
  • Resorpcia zubov (vonkajšia)
 • K03.4 - Hypercementóza
  • Hyperplázia cementu
 • K03.5 - Ankylóza zubov
 • K03.6 - Usadeniny [povlaky] na zuboch
  • Zubný kameň
   • subgingiválny
   • supragingiválny
  • Usadeniny [povlaky] na zuboch
   • betelová
   • čierna
   • zelená
   • biela (materia alba)
   • oranžová
   • tabaková
  • Nešpecifikované sfarbenie zubov
 • K03.7 - Posterupčné farebné zmeny tvrdých zubných tkanív
 • K03.8 - Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov
  • Ožiarená sklovina
  • Citlivá zubovina
 • K03.9 - Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov


K04 - CHOROBY ZUBNEJ PULPY A PERIAPIKÁLNYCH TKANÍV
 • K04.0 - Pulpitis - zápal zubnej drene
  • Dreňový absces a polyp
  • akútny, chronický (hyperplastický, ulcerózny) a hnisavý zápal zubnej drene
 • K04.1 - Nekróza zubnej drene
  • Gangréna zubnej drene
 • K04.2 - Degenerácia zubnej drene
  • Dentikuly
  • Dreňové kalcifikácie a kamene
 • K04.3 - Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
  • Sekundárna alebo nepravidelná zubovina
 • K04.4 - Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
  • Akútna apikálna periodontitída NS
 • K04.5 - Chronická apikálna periodontitída
  • Apikálny alebo periapikálny granulóm
  • Apikálna periodontitída NS
 • K04.6 - Periapikálny absces so sínusom
  • Zubný absces so sínusom
  • Dentoalveolárny absces so sínusom
 • K04.7 - Periapikálny absces bez sínusu
  • Zubný absces NS
  • Dentoalveolárny absces NS
  • Periapikálny absces NS
 • K04.8 - Radikulárna cysta
  • apikálna (periodontálna), periapikálna a reziduálna radikulárna cysta
 • K04.9 - Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív


K05 - ZÁPALY ĎASIEN - GINGIVITÍDY - A PERIODONTÁLNE CHOROBY
 • K05.0 - Akútny zápal ďasien
  • Nezahŕňa akútny nekrotizujúci ulcerózny zápal ďasien (A69.1) a herpetickú gingivostomatitídu (herpes simplex) (B00.2)
 • K05.1 - Chronický zápal ďasien - gingivitis chronica
  • Gingivitída (chronická)
   • nešpecifikovaná
   • deskvamatívna
   • hyperplastická
   • jednoduchá marginálna
   • ulcerózna
 • K05.2 - Akútna periodontitída (parodontitída)
  • Akútna perikoronitída
  • Parodontálny absces
  • Periodontálny absces
 • K05.3 - Chronická periodontitída (parodontitída)
  • Chronická perikoronitída
  • Periodontitída (parodontitída)
   • nešpecifikovaná
   • celková
   • jednoduchá
 • K05.4 - Parodontóza
  • Juvenilná parodontóza
 • K05.5 - Iné choroby parodontu
 • K05.6 - Bližšie neurčená choroba parodontu


K06 - INÉ CHOROBY ĎASIEN A BEZZUBÉHO ALVEOLÁRNEHO HREBEŇA
 • K06.0 - Atrofia ďasna
  • Gingiválna atrofia (generalizovaná) (lokalizovaná) (poinfekčná) (pooperačná)
 • K06.1 - Hypertrofia ďasna
  • Gingiválna fibromatóza
 • K06.2 - Poškodenie ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa spojené s traumou
  • Iritačná hyperplázia bezzubého hrebeňa [hyperplázia pri umelom chrupe]
 • K06.8 - Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa
  • Fibrózna epulis
  • Vejúci (chabý) hrebeň
  • Obrovskobunková epulis
  • Periférny obrovskobunkový granulóm
  • Pyogénny granulóm ďasna
 • K06.9 - Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa


K07 - DENTOFACIÁLNE ANOMÁLIE [VRÁTANE CHÝB ZHRYZU]
 • K07.0 - Dôležitejšie anomálie veľkosti čeľustí
  • Hyperplázia, hypoplázia sánky (mandibulárna) a čeľuste (maxilárna)
  • Makrognatizmus (mandibulárny) (maxilárny)
  • Mikrognatizmus (mandibulárny) (maxilárny)
 • K07.1 - Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
  • Asymetria čeľustí
  • Prognácia (mandibulárna) (maxilárna)
  • Retrognácia (mandibulárna) (maxilárna)
 • K07.2 - Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
  • Skrížený zhryz (predný) (zadný)
  • Distooklúzia - retrooklúzia
  • Meziooklúzia - anteoklúzia
  • Deviácia zuboradia od strednej čiary
  • Otvorený zhryz (predný) (zadný)
  • Hlboký, horizontálny a vertikálny prehryz (nadmerný)
  • Zadná lingválna oklúzia mandibulárnych zubov
 • K07.3 - Anomálie postavenia zubov
  • Natlačenie zuba alebo zubov
  • Diastéma zuba alebo zubov
  • Posun zuba alebo zubov
  • Rotácia zuba alebo zubov
  • Abnormálne medzery zuba alebo zubov
  • Transpozícia zuba alebo zubov
  • Zaklinené alebo neprerezané zuby s abnormálnou polohou vlastnou alebo susedných zubov
 • K07.4 - Bližšie neurčený chybný zhryz
 • K07.5 - Dentofaciálne funkčné abnormality
  • Abnormálny uzáver čeľustí
  • Chybný zhryz zavinený abnormálnym prežúvaním, dýchaním ústami a zlozvykom (hryzením jazyka, pery alebo prstov)
 • K07.6 - Poruchy temporomandibulárneho kĺbu
  • Costenov komplex alebo syndróm
  • Opotrebovanie temporomandibulárneho kĺbu
  • Cvakajúca čeľusť
  • Syndróm bolestivej dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu
 • K07.8 - Iné dentofaciálne anomálie
 • K07.9 - Bližšie neurčená dentofaciálna anomália


K08 - INÉ CHOROBY ZUBOV A PODPORNÝCH ŠTRUKTÚR
 • K08.0 - Exfoliácia zubov zapríčinená systémovými chorobami
 • K08.1 - Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnymi chorobami parodontu
 • K08.2 - Atrofia bezzubého alveolárneho hrebeňa
 • K08.3 - Retinovaný zubný koreň (radix relicta)
 • K08.8 - Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr
  • Nešpecifikované zväčšenie alveolárneho hrebeňa
  • Nepravidelný alveolárny výbežok
  • Nešpecifikovaná bolesť zubov
 • K08.9 - Bližšie neurčená choroba zubov a podporných štruktúr


K09 - CYSTY V OBLASTI ÚST NEZATRIEDENÉ INDE
 • K09.0 - Vývinové odontogénne cysty
  • Cysta
   • zo zubného zárodku
   • erupčná
   • folikulárna
   • laterálna periodontálna
   • primordiálna
   • gingiválna
   • rohovatejúca
 • K09.1 - Vývinové (neodontogénne) cysty v oblasti úst
  • Cysta
   • globulomaxilárna
   • incízneho kanála
   • mediopalatinálna
   • nazopalatinálna
   • podnebnej papily
 • K09.2 - Iné čeľustné cysty
  • Čeľustná cysta
   • Nešpecifikovaná
   • aneuryzmálna
   • hemoragická
   • traumatická
 • K09.8 - Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde
  • Dermoidná cysta úst
  • Epidermoidná cysta úst
  • Lymfoepiteliálna cysta úst
  • Epsteinova perla
  • Nazoalveolárna cysta
  • Nazolobiálna cysta
 • K09.9 - Bližšie neurčená cysta v oblasti úst


K10 - INÉ CHOROBY ČEĽUSTÍ
 • K10.0 - Vývinové choroby čeľustí
  • Skrytá kostná cysta čeľuste
  • Stafnesova cysta
  • Torus mandibularis a palatinus
 • K10.1 - Centrálny obrovskobunkový granulóm
  • Obrovskobunkový granulóm NS
 • K10.2 - Zápalové choroby čeľustí
  • Osteitída čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
  • Osteomyelitída (novorodenecká) čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
  • Osteoradionekróza čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
  • Periostitída čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
  • Sekvester čeľustnej kosti
 • K10.3 - Alveolitída čeľustí (zápal zubných ložísk)
  • Alveolárna osteitída
  • Suché lôžko
 • K10.8 - Iné bližšie určené choroby čeľustí
  • Cherubizmus čeľuste
  • Exostóza čeľuste
  • Fibrózna dysplázia čeľuste
  • Jednostranná kondylová hyperplázia a hypoplázia
 • K10.9 - Bližšie neurčená choroba čeľustí


K11 - CHOROBY SLINNÝCH ŽLIAZ
 • K11.0 Atrofia slinnej žľazy
 • K11.1 Hypertrofia slinnej žľazy
 • K11.2 Sialoadenitída
 • K11.3 Absces slinnej žľazy
 • K11.4 Fistula slinnej žľazy
 • K11.5 Sialolitiáza
  • Kalkulóza slinnej žľazy alebo vývodu
  • Kameň slinnej žľazy alebo vývodu
 • K11.6 Mukokéla slinnej žľazy
  • Mukózna
   • extravazálna cysta slinnej žľazy
   • retenčná cysta slinnej žľazy
  • Ranula
 • K11.7 Poruchy sekrécie slín
  • Hypoptyalizmus
  • Ptyalizmus
  • Xerostómia
  • Sialóza
 • K11.8 Iné choroby slinných žliaz
  • Benígna lymfoepiteliálna lézia slinnej žľazy
  • Mikuliczova choroba
  • Nekrotizujúca sialometaplázia
  • Sialektázia
  • Stenóza - zúženie slinného vývodu
  • Striktúra - zúženina slinného vývodu
 • K11.9 Bližšie neurčená choroba slinnej žľazy
  • Nešpecifikovaná sialodenopatia


K12 - ZÁPAL ÚSTNEJ SLIZNICE - STOMATITIS - A PRÍBUZNÉ OCHORENIA
 • K12.0 - Recidivujúce ústne afty
  • Aftózna stomatitída (ťažká) (mierna)
  • Bednárové afty
  • Rekurentná nekrotická mukózna periadenitída
  • Recidivujúci aftózny vred
  • Herpetická stomatitída
 • K12.1 - Iné formy stomatitídy
  • Stomatitída
   • nešpecifikovaná
   • pri umelom chrupe
   • ulcerózna
   • vezikulárna
 • K12.2 - Celulitída a absces úst
  • Celulitída úst (ústneho dna)
  • Submandibulárny absces


K13 - INÉ CHOROBY PERY A ÚSTNEJ SLIZNICE
 • K13.0 - Choroby pier
  • Cheilitída (zápal pery)
   • NS
   • angulárna - kútiková
   • exfoliatívna
   • glandulárna
  • Cheilodýnia
  • Cheilóza
  • Anguli infectiosi NEC
 • K13.1 - Hryzenie líca a pery
 • K13.2 - Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka
  • Erytroplakia ústneho epitelu vrátane jazyka
  • Leukoedém ústneho epitelu vrátane jazyka
  • Nikotínová leukokeratóza podnebia
  • Fajčiarske podnebie
 • K13.3 - Vlasatá leukoplakia
 • K13.4 - Granulóm a granulómu podobné lézie ústnej sliznice
  • Eozinofilný granulóm ústnej sliznice
  • Pyogénny granulóm ústnej sliznice
  • Verukózny xantóm ústnej sliznice
 • K13.5 - Ústna podsliznicová fibróza
  • Podsliznicová fibróza jazyka
 • K13.6 - Iritačná hyperplázia ústnej sliznice
 • K13.7 - Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice
  • Ložisková ústna mucinóza


K14 - CHOROBY JAZYKA
 • K14.0 Glositída (zápal jazyka)
  • Absces jazyka
  • Ulcerácia (traumatická) jazyka
 • K14.1 Mapovitý jazyk
  • Benígna migrujúca glositída
  • Glossitis areata exfoliativa
 • K14.2 Glossitis rhomboidea mediana
 • K14.3 Hypertrofia jazykových papíl
  • Čierny chlpatý jazyk
  • Povlečený jazyk
  • Hypertrofia listovitých papíl
  • Čierny klkatý jazyk
 • K14.4 Atrofia jazykových papíl
  • Atrofická glositída
 • K14.5 Skrkvaný jazyk
  • Popukaný jazyk
  • Zbrázdený jazyk
  • Skrotálny jazyk
 • K14.6 Glossodynia - bolesť jazyka
  • Glosopyróza - pálenie jazyka
  • Boľavý jazyk
 • K14.8 Iné choroby jazyka
  • Atrofia jazyka
  • Ryhovaný jazyk
  • Zväčšenie jazyka
  • Hypertrofia jazyka
 • K14.9 Bližšie neurčená choroba jazyka
  • Nešpecifikovaná glosopatia

ZdrojUpraviť