Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (MKCH-10)

zoznamový článok projektov Wikimedia

IV. kapitola - CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM, VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK (MKCH-10, E00 - E90)

Obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
E00 - E07 Choroby štítnej žľazy
E10 - E14 Diabetes mellitus
E15 - E16 Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
E20 - E35 Choroby ostatných endokrinných žliaz
E40 - E46 Choroby z podvýživy - malnutrícia
E50 - E64 Iné nedostatky vo výžive
E65 - E68 Tučnota a iná nadmerná výživa
E70 - E90 Metabolické poruchy


Poznámky:

V II. kapitole sú zatriedené všetky nádory bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú funkčne aktívne. Príslušné kódy z tejto kapitoly (E05.8, E07.0, E16 - E31, E34.-) možno použiť podľa potreby ako doplnkové kódy na označenie funkčnej aktivity nádorov a ektopického endokrinného tkaniva, alebo hyperfunkcie a hypofunkcie endokrinných žliaz uvádzanej v spojitosti s neopláziami a inými chorobami zatriedenými inde.

Nezahŕňa:

  • Komplikácie v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí (O00 - O99)
  • Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)
  • Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca (P70 - P74)

Zdroj upraviť