Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov (MKCH-10)

III. kapitola - CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY IMUNITNÝCH MECHANIZMOV (MKCH-10, D50 - D89)


Obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
D50 - D53 Nutričné anémie
D55 - D59 Hemolytické anémie
D60 - D64 Aplastické a iné anémie
D65 - D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby
D70 - D77 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
D80 - D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu

Poznámky:

Nezahŕňa:

 • autoimunitné (systémové) choroby NS (M35.9)
 • daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
 • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
 • kongenitálne chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
 • choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
 • chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24)
 • poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
 • nádory (C00 - D48)
 • subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)

Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky:

 • D63* - Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde
 • D77* - Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

Zdroj upraviť