Chránené územie

významná biologicko-geografická lokalita
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia

Chránené územie je významná biologicko-geografická lokalita pod osobitnou ochranou štátu.

Územie sa môže zákonom vyhlásiť za chránené, ak sa tam nachádzajú

  • biotopy európskeho významu
  • biotopy národného významu
  • biotopy druhov európskeho významu
  • biotopy druhov národného významu
  • biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov
  • významné krajinné prvky alebo
  • územia medzinárodného významu.

Typy chránených území

upraviť

Na Slovensku definuje právny poriadok 7 kategórií chránených území [1]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť