Christológia

Christológia alebo kristológia (z gréckeho χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, reč, náuka) je jedným z odvetví kresťanskej dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá osobou Ježiša Krista a jej teologickým významom. Christológia skúma vzťah Ježiša a Boha, cirkvi a jednotlivého kresťana.

Pozri ajUpraviť