Chrobákoveda - entomologická kniha, ktorej autorom je slovenský entomológ a notár Jozef Laco. Pokladáme ju za jeho najzaujímavejšiu prácu. Tento súkromne vydaný spis vyšiel v Bratislave v roku 1928. Autor tu komplexne zhrnul svojich niekoľko koleopterologických prác, ktoré vznikli ešte v rozmedzí rokov 19191928. Do tohto súboru prác autor prevzal i články publikované v predchádzajúcich obdobiach. Kníh sa zachovalo iba niekoľko málo kusov, pričom o mnohých z nich sa ani nevie kde sa teraz nachádzajú. Celkove je známych niečo okolo 9 kusov týchto kníh. Niektoré sa ešte zrejme nachádzajú vo viacerých múzeách v Európe. Časť kníh je súčasťou súkromných zbierok našich i zahraničných entomológov.

Táto práca nevyšla oficiálne v tlači, ale iba v obmedzenom náklade bolo autorom litograficky (asi na tlačiarenskej blane) spublikovaných neznámy počet exemplárov, ktoré venoval niektorým inštitúciám a viacerým významným entomológom Slovenska na posúdenie. Jeden exemplár knihy daroval autor osobne i Matici slovenskej v Martine s venovaním.

Knihu môžeme rozdeliť do troch tematických okruhov upraviť

 1. V prvej časti je spracovaná autorova práca a jeho prínos k tvorbe slovenského odborného názvoslovia.
 2. V druhej časti autor podáva výsledky taxonomických štúdií.
 3. V tretej časti podáva výsledky svojej faunistickej práce.

Presný názov tejto knihy je upraviť

CHROBÁKOVEDA

Popis nových chrobákov.

Fauna chrobákov Slovenska,

župy Trenčianskej okolia Bratislavy

a okolia Bolešov-Piechov.

Prvý diel sa skladá z týchto štyroch častí upraviť

 1. Anatómia chrobáka.
 2. Prídavné mená chrobákov.
 3. Rodné mená chrobákov.
 4. Odborné výrazy tela chrobákovho.

Tento I. diel pozostáva v prvej svojej časti zo 48 strán textu, kde je uvedený živočíšny systém a zaradenie chrobákov do tohto systému. Je tu spomenutá anatómia chrobákov s podrobnými popismi jednotlivých častí chrobákovho tela. Potom od strany 49 nasleduje IX. tabulí, ktoré majú jednu zvláštnosť. Autor použil na ich nakreslenie staré rakúsko-uhorské notárske tlačivá z roku 1917, vydané v Budapešti. Kresby sú iba na druhej strane tohto tlačiva. Následne od strany č. 60 do č. 90 pokračuje kapitola: Prídavné mená chrobákov. Od strany 91 pokračuje kapitola VI. pod názvom: Rodné mená chrobákov. Prvý diel práce končí obsahom na strane 118.

II. diel má 15 strán textu, 8 ks tabulí s aberáciami a pozostáva zo štyroch častí upraviť

 1. Opisy chrobákov z Trenčianskej župy.
 2. Novae aberrationes coleopterorum ex Slovakia.
 3. Nové aberácie chrobákov zo Slovenska.
 4. Descriptio aberrationum.

III. diel knihy pozostáva z nasledovných piatich častí upraviť

 1. Addimenta ad faunam Coleopterorum Slovakiae et Carpatho-Russiae.
 2. Addimenta ad faunam Coleopterorum comitatus Trenčiniensis.
 3. Fauna Coleopterorum ex pagi Bolešov-Piechov prope Trenčín.
 4. Addimenta ad faunam Coleopterorum Bratislavae.
 5. Poznámka o faune chrobákov Slovenska a Podkarpatska pred rokom 1919.

Podľa názoru renomovaného odborníka † RNDr. Ilju Okáliho by „Chrobákoveda“ zaslúžila podrobnejšie vyhodnotenie a zrovnanie s jeho publikovanými prácami, prípadne kritickú reedíciu niektorých jej častí (najmä faunistických).

Zdroje informácií o knihe upraviť

 • Kříž, K.: 2005, Dejiny a entomológia. Kto bol…? Jozef Laco (Josef Laczo) (1872 – 1941). In: Entomol. magazín: Hmyz, IV(12): 26 – 29 + portrét + autogram + 4 far. obr., Bratislava.
 • Majzlan, O.: 2005, Chrobákoveda. In: Entomol. magazín: Hmyz, IV(12): 30 – 31 + 9 far. obr., Bratislava.