Chromatické číslo

Chromatické číslo grafu alebo farebnosť grafu je minimálny počet farieb, ktoré musíme použiť na zafarbenie vrcholov grafu, ak každá hrana spája vrcholy rôznych farieb. Označuje sa symbolom .

Vlastnosti Upraviť

  1.   práve vtedy, keď sa skladá z izolovaných vrcholov
  2.   práve vtedy, keď ide o bipartitný graf
  3.   práve vtedy, keď obsahuje kružnicu nepárnej dĺžky
  4.   pre ľubovoľný rovinný graf (pozri problém štyroch farieb)

Pozri aj Upraviť