Cieva v zoológii a medicíne je všeobecné označenie pre kanálik, v ktorom prúdi kvapalina zabezpečujúca látkovú výmenu v telesných tkanivách. Cievny systém sa líši podľa živočíšneho druhu. Najdokonalejší je u človeka.

Spolu so srdcom tvoria uzavretú srdcovocievnu sústavu (kardiovaskulárny systém).

Delenia

upraviť

Podľa druhu kvapaliny, ktorá v cieve prúdi:

Delenie krvných ciev podľa zloženia stien a funkcie:

  • tepna (artéria) - odvádza krv od srdca k periférii
  • žila (véna) - privádza krv od periférie k srdcu
  • vlásočnica (kapilára) - drobná cieva spájajúca sústavu tepien a sústavu žíl

Choroby

upraviť

Chorobami ciev sa zaoberá medicínsky odbor angiológia. Najzávažnejšie ochorenia ciev sú:

Iné projekty

upraviť