Cih (čín. Tsih – bič) alebo Gamma Cassiopeiae (γ Cas, γ Cassiopeiae) je novám podobná hviezda, v súčasnosti najjasnejšia hviezda v súhvezdí Kasiopeja. Má zdanlivú jasnosť 2,59m. Cih je od Zeme vzdialený 620 ly.

Cih s okolitými hmlovinami IC 63 a IC 59

Tento obor spektrálneho typu B0, triedy svietivosti IV je 17-násobne hmotnejší ako Slnko. Už v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia upútal na seba pozornosť zmenami spektra, sprevádzanými taktiež zmenami jasnosti medzi 1,6 a 3,0 mag. Svoju jasnosť mení vplyvom pulzácií plynového obalu v rozpätí 10 až 18 polomerov Slnka. Cih má plynovú obálku, ktorej rozmer dosahuje 2 500 slnečných priemerov. Zmeny jasnosti sú nepredvídateľné. Hviezda je zdrojom röntgenového žiarenia.

Cih bola prvou hviezdou, v spektre ktorej objavil Angelo Secchi v roku 1886 jasné emisné čiary. Stala sa tým prototypom takzvaných Be (B emisných) hviezd.

Na oblohe vo vzdialenosti 2,4" od seba má sprievodcu, hviezdu zdanlivej jasnosti 11m.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.