Cirhóza pečene

chronická choroba pečene

Cirhóza pečene je difúzny, chronický, progredujúci proces, ktorého výsledkom je úplná dezorganizácia architektoniky pečene.

Epidemiológia upraviť

Ide o pomerne časté ochorenie a stále ho pribúda. Závažný je predovšetkým v posledných rokoch nárast počtu ochorení u žien. Existujú určité geografické rozdiely, ktoré sú dané napríklad sociálnymi pomermi, náboženstvom (arabské národy majú zakázaný alkohol), rozšírením vírusových a parazitárnych ochorení. Typicky ochorenie postihuje dospelé osoby v produktívnom veku. Častejšie postihuje osoby zo sociálne nižších vrstiev spoločnosti.

Etiológia upraviť

Cirhóza je ochorenie rôznej etiológie. Pri jej vzniku sa uplatňujú vplyvy metabolické, genetické, toxické, infekčné, spôsob výživy, socioekonomický status, úroveň hygieny i zamorenie životného prostredia rôznymi škodlivinami.

V Strednej Európe dominujú 3 príčiny cirhózy pečene:

Patogenéza upraviť

Poškodzujúcim procesom vzniká nekróza pečeňových buniek. Dochádza ku deštrukcii pečeňových lalôčikov. Znižuje sa funkcia pečene. Nekrotické časti sú nahradzované bezcenným väzivom. Zostávajúce zdravé tkanivo začína regenerovať v podobe tzv. „uzlov“. V dôsledku prebehnutých zmien sa mení aj cievne zásobenie pečene, ktoré sa chaoticky prestavuje. Dochádza ku vytvoreniu tzv. „shuntov“, t. j. skratov medzi žilovým a tepenným riečiskom, ktoré majú za príčinu vznik portálnej hypertenzie. Tvoria sa väzivové septá medzi uzlami regenerovaného tkaniva, ktoré ďalej utláčajú cievne riečisko, čo ešte viac prehlbuje portálnu hypertenziu.

Klinický obraz upraviť

Kompenzovaná cirhóza (latentná, subklinická) upraviť

Je to stav, kedy už nastali zmeny v pečeni, ale ochorenie ešte nie je plne rozvinuté. Organizmus ešte dokáže dané zmeny kompenzovať, pričom sa prejavuje toto poškodenie nešpecifickými príznakmi:

 • dyspepsia (pocit zlého trávenia)
 • pocit plnosti po jedle (pocit netrávenia)
 • zmeny stolice (zápcha, hnačka)
 • poruchy menštruácie (hypomenorea, amenorea)
 • zväčšenie pečene
 • kožné príznaky - pavúčikovité névy
 • edémy dolných končatín (mierne)
 • nyktúria
 • ikterus

Postupne prechádza toto štádium do štádia dekompenzovanej cirhózy.

Dekompenzovaná cirhóza (pokročilá, klinická) upraviť

Toto štádium má veľmi pestrú symptomatológiu. Dekompenzácia môže byť metabolická (príznaky z porušenej funkcie pečene) alebo vaskulárna (príznaky vyplývajúce z portálnej hypertenzie), alebo sa vzájomne kombinujú.

Subjektívne pacient sa sťažuje na:

 • únava
 • slabosť
 • vyčerpanosť
 • nechutenstvo
 • chudnutie
 • zväčšovanie brucha
 • opuchy
 • poruchy menštruácie
 • pokles libida, potencie
 • bolesti chrbtice a kĺbov

Objektívne nachádzame u pacienta:

 • zvýšenú alebo zníženú teplotu
 • spomalené reakcie
 • koža je bledá, alebo ikterická
 • pavúčikovité névy
 • pery a jazyk sú červené a vyhladené, tzv. lakované
 • palmárny erytém (začervenanie dlane)
 • Dupuytrenova kontraktúra
 • biele nechty
 • paličkovité prsty
 • petechie, hematómy, krvácanie z nosa, z ďasien - ako následok hemoragickej diatézy
 • Chvostekov príznak - vymiznutie ochlpenia na hrudi u mužov
 • gynekomastia (rast prsníkov u mužov)
 • zväčšenie pečene, sleziny (pečeň je zväčšená, presahuje svojím okrajom cez pravý rebrový oblúk, okraj je tuhý, hrboľatý alebo ostrý)
 • ascites
 • meteorizmus
 • hernie - ingvinálnu, pupočnú (v dôsledku nadmerného rozpätie brušnej steny ascitom)
 • edémy dolných končatín

Diagnóza upraviť

Anamnéza
Klinické vyšetrenie
Laboratórne vyšetrenie

Vyšetrenie Nález Zhodnotenie
aminotransferázy AST vyššie než ALT zvýšenie nemusí byť nápadné - 2-3 násobné
sérový bilirubín zvýšenie môže byť prvým príznakom dekompenzácie
ALP, GMT zvýšenie podľa prítomných známok cholestázy
albumín pokles dôsledok poklesu syntézy v pečeni
Quickov test pokles dôsledok poklesu tvorby koagulačných faktorov v pečeni
gamaglobulíny vzostup zvyšovanie tvorby protilátok
IgG vzostup všetky formy cirhózy
IgA vzostup u alkoholických foriem cirhózy
IgM vzostup u primárnej biliárnej cirhózy
markery vírusových hepatitíd určenie vírusovej etiológii
autoprotilátky pozitívne u autoimunitných foriem
cholesterol pokles až neskoré štádia

Špeciálne vyšetrenie

AFP vzostup podozrenie na hepatocelulárny karcinóm
ceruloplazmín pokles podozrenie na Wilsonovu chorobu
feritin v sére vzostup podozrenie na hemochromatózu

Zobrazovacie vyšetrenie

 • ultrazvukové vyšetrenie brucha
 • Doplerovské ultrazvukové vyšetrenie
 • biopsia pečene

Komplikácie upraviť

portálna hypertenzia a jej dôsledky

hepatocelulárny karcinóm

zvýšená náchylnosť k infekcii

choroby tráviaceho traktu

osteopenia

tvorba hernií

Terapia upraviť

 1. V štádiu kompenzovanej pečeňovej cirhózy sú dôležité režimové a diétne opatrenia. Správna životospráva, diéta (vylúčenie veľmi mastných jedál a mäsa bohatého na bielkoviny a puríny - predovšetkým hovädzie mäso, vývary z hovädzieho mäsa). Úplná abstinencia alkoholu a drog. Zvýšenie príjmu zeleniny a ovocia, vitamínov, predovšetkým vitamínu B12 a K. Redukovať váhu, ak je prítomná obezita, respektíve úprava malnutrície, čo často vidíme u ťažkých alkoholikov.
 2. V dekompenzovaných štádiách je liečba symptomatická, pretože nepoznáme špecifickú terapiu. V prípade vírusovej etiológie zahajujeme antivírusovú terapiu.

Prognóza upraviť

Prognóza závisí od miery spolupráce s pacientom, od etiológie ochorenia a od pokročilosti poškodenia pečene. Aj keď je zachovaná len 1/10 zdravého tkaniva pečene, je pečeň schopná plniť svoju funkciu. Hneď ako je prekročený tento limit dochádza ku pečeňovému zlyhávaniu. Príčinou úmrtia môže byť krvácanie z pažerákových varixov, hepatocelulárny karcinóm a hepatorenálne zlyhávanie.

Prevencia upraviť

Najdôležitejší je boj proti šíreniu infekcie vírusom hepatitídy B a C a boj proti alkoholizmu.

Použité zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Cirhosis na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).