Symbol rozcestia O iných významoch výrazu circa pozri circa (rozlišovacia stránka).

Cirka (-kodifikovaný tvar[1]) alebo circa[2][3] je hovorová častica vyjadrujúca približnosť (čiže „asi“, „približne“, „okolo“) číselných a iných výrazov, pred ktorými stojí.[3] Často sa píše v skrátenej podobe ca alebo cca, ktorá sa v spisovnej slovenčine píše bez bodky, napr.: ca 10 rokov.[1]

Slovenské slovo cirka pochádza z latinského slova circa, ktoré znamená okolo.[4][5] Králik (2015) uvádza, že sa slovo cirka v slovenčine začalo používať v 20. storočí.[4] V skutočnosti sa (v podobe circa) v slovenských textoch vyskytovalo oveľa skôr.[6][7]

Referencie

upraviť
  1. a b cirka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 96.
  2. circa i cirka. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 214.
  3. a b Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „asi“, Synonymický slovník slovenčiny (3. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 8022408018 
  4. a b Králik, Ľubor (2015), „cirka“, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava: Veda, str. 95, ISBN 9788022414937 
  5. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „cirka“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 106, ISBN 8085927853 
  6. Národní hospodár. In: Slovenské noviny 16. apríl 1872 [1]
  7. Matica Slovenská (Turčiansky Svätý Martin). Letopis Matice Slovenskéj. [s.l.] : Matica, 1874. 144 s. Dostupné online. S. 17.