Cirkev československá husitská

Cirkev československá husitská (CČSH[1]) je kresťanská protestantská cirkev, pôsobiaca na území bývalého Česko-Slovenska. Na Slovensku je registrovaná pod názvom Cirkev československá husitská na Slovensku.[2] Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa k nej hlásilo 39 276[3] obyvateľov Česka a 1 782[4] obyvateľov Slovenska.

Znak Cirkvi československej husitskej

Cirkev vznikla v roku 1920 oddelením od Rímskokatolíckej cirkvi nadväzujúce na husitské hnutie. Hlási sa taktiež k ranokresťanskému, cyrilometodskému a českobratrskému odkazu

VieroukaUpraviť

CČSH za prameň viery považuje Bibliu zloženú zo Starého a Nového zákona. Príjma cirkevnú Tradíciu, ale len takú ktorá je v súlade s Bibliou. Vysluhuje sedem sviatostí: krst, Eucharistiu, birmovanie, spoveď, manželstvo, kňazstvo a pomazanie chorých. Do diakonskej, kňazskej aj biskupskej služby svätí aj ženy, príjmanie podáva pod obomi spôsobmi a spoveď vysluhuje ušnú aj všeobecnú. Duchovní nie sú svätení v apoštolskej postupnosti a CČSH apoštolskú postupnosť odmieta. CČSH je dogmaticky veľmi dynamická a veľký dôraz kladie na slobodu a poznanie jednotlivca.

PatriarchoviaUpraviť

 
Modlitebňa CČSH v Hostivici u Prahy

Patriarcha je najvyšším predstaviteľom Cirkvi československej husitskej. V tejto funkcii pôsobili:

ReferencieUpraviť

  1. Co je Církev československá husitská?
  2. Cirkvi a náboženské spoločnosti, Ministerstvo kultúry SR, online
  3. Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, online
  4. Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania - 2001,ŠÚ SR, online

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť