Cirkev bratská (CB), v minulosti Slobodná cirkev reformovaná, resp. Jednota českobratská je protestantská cirkev vyznávačského (evanjelikálneho) typu, ktorá vznikla v roku 1882 na území Čiech vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku zlúčením Slobodnej evanjelickej cirkvi českej (založenej v roku 1868) a Slobodnej reformovanej cirkvi (založenej v roku 1880). Počas Slovenského štátu bola zakázaná, v čase nadvlády komunizmu bola pod prísnym dohľadom. V súčasnosti je rozšírená primárne v Česku a na Slovensku. Pri cenzoch v r. 2001 sa k nej prihlásilo 9 931 veriacich v Česku a 3 217 veriacich na Slovensku.

Cirkev je členom Medzinárodnej federácie slobodných evanjelických cirkví.

Dejiny upraviť

Cirkev vznikla ako Slobodná cirkev reformovaná v roku 1882 zlúčením Slobodnej evanjelickej cirkvi českej (založenej v roku 1868 v Náchode) a Slobodnej reformovanej cirkvi (založenej v roku 1880 cez misionárov Bostonskej misie v Prahe).

Po roku 1918 cirkev odmietla zlúčenie s Českobratrskou cirkvou evangelickou a premenovala sa na Jednotu českobratskú, čím chcela nadviazať na duchovné dedičstvo pôvodnej Jednoty bratskej z 15. storočia. V roku 1951 po komunistickom prevrate a zrušení náboženských spolkov sa s Jednotou českobratskou zlúčili so spolkom Modrý kríž na Slovensku a Spolkom rozhodných kresťanov na Těšínsku, kde prevládala poľská národnosť. Nárast počtu slovenských a poľských veriacich viedol cirkev v roku 1967 ku zmene svojho mena na súčasnú podobu Cirkev bratská.[1] V roku 1993 bola cirkev spolu s Česko-Slovenskom rozdelená na dve samostatné cirkvi, ktoré však naďalej udržujú vzájomné styky.

Cirkev bratská v Českej republike upraviť

Pre bližšie informácie pozri Cirkev bratská v Českej republike

Cirkev bratská v Slovenskej republike upraviť

Pre bližšie informácie pozri Cirkev bratská v Slovenskej republike

Referencie upraviť

  1. portal.cb.cz. Církev bratrská – Historie a současnost Církve bratrské [online]. [Cit. 2016-12-01]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť