Cirkev bratská

Cirkev bratská (CB) je štátom uznávaná cirkev[1], ktorá patrí k malým protestantským cirkvám vyznávačského (evanjelikálneho) typu, ktorá vznikla r. 1892 v Česku. Na územie Slovenska sa dostala začiatkom 20. storočia, keď sa sformovali prvé zbory v Prešove (1923) a v Bratislave (1926). Počas Slovenského štátu bola zakázaná, v čase nadvlády komunizmu bola pod prísnym dohľadom.

V súčasnosti pôsobí samostatne v oboch republikách. Pri cenzoch v r. 2001 sa k nej prihlásilo 9 931 veriacich (vrátane detí) v Česku, na Slovensku v r. 2001 mala 3 217 veriacich. Je členom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.

Cirkev bratská na SlovenskuUpraviť

OrganizáciaUpraviť

Základným spoločenstvom Cirkvi bratskej je zbor. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti 14 zborov. Zbory sa riadia spoločnou Ústavou, Vyznaním a Vnútro-cirkevným poriadkom a okrem toho uzneseniami cirkevnej konferencie. Činnosť zborov koordinuje a reprezentuje Rada Cirkvi bratskej. Cirkev bratská je zriaďovateľom základných škôl Narnia v Bratislave a Banskej Bystrici a bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.

Celo-cirkevnú pôsobnosť má spevokol Eben-Ezer.

Zbory na SlovenskuUpraviť

 • Banská Bystrica[2]
 • Bardejov
 • Bratislava[3]
 • Bratislava - Kaplnka[4]
 • Bratislava - Paradox[5]
 • Hermanovce nad Topľou [6]
 • Kalinovo
 • Košice[7]
 • Levice[8]
 • Michalovce[9]
 • Nitra[10]
 • Prešov[11]
 • Stará Turá[12]
 • Spišská Nová Ves[13]
 • Trenčín
 • Trnava[14]
 • Vranov nad Topľou
 • Žilina[15]
 • Žilina - Za Kostolom[16]
 • Žilina Kórejský zbor

PredstaviteliaUpraviť

Súčasným predsedom Rady CB je Ing. Štefan Evin, tajomníkom je ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD. Medzi jej známejších členov patrí tiež Daniel Pastirčák a Štefan Hríb[17].

Cirkev bratská v ČeskuUpraviť

Sčítanie Cirkev bratská v Česku[18]
1930 6616 (0,006 %)
1950 5373 (0,006 %)
1991 2759 (0,003 %)
2001 9931 (0,01 %)
2011 10872 (0,01 %)

V Česku pôsobilo ku koncu r. 2008 69 zborov zoskupených v 11 seniorátoch a predsedom Rady CB je Bc. David Novák, M.Th.

ReferencieUpraviť

 1. http://archive.is/20120530062122/www.culture.gov.sk/cirkev-a-nabozenske-spolocnosti/registrovane-cirkvi
 2. http://cbbb.sk/
 3. http://cbba.sk/
 4. http://www.cbkaplnka.sk/
 5. Bratislava - Paradox
 6. http://www.cbhermanovce.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage
 7. http://www.cbke.sk/
 8. http://www.cblv.sk/
 9. http://cbmi.sk/index.php?menu=home
 10. http://www.cbnr.sk/
 11. http://www.cbpo.sk/
 12. http://www.cbst.sk/
 13. http://www.cbsn.sk/
 14. http://www.cbtt.sk/
 15. http://www.cbza.sk/
 16. Za Kostolom
 17. http://cituj.cz/Zamysleni/1757-view.aspx
 18. http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D00462B10/$File/4032060119.pdf

Externé odkazyUpraviť