Cisár (lat. imperator, starogr. basileus alebo autokratór, nem. Kaiser) je panovnícky titul najvyššieho stupňa v niektorých monarchiách, ako aj nositeľ tohto titulu. Slovo cisárstvo znamená buď vládu cisára alebo štátnu formu monarchistického štátu, na ktorého čele stojí cisár. V súčasnosti je jediným vládnucim cisárom na svete japonský cisár.

Vzťah ku kráľovi

upraviť

Titul cisár je (dnes) nadradený titulu kráľ, ale v medzinárodnych pomeroch je rozdiel medzi kráľom a cisárom len čestný; obom patrí titul Veličenstvo (majestas) a kráľovské pocty.

Etymológia

upraviť

Slovo pochádza z latinského caesar, čiže je odvodené od mena Julia Caesara. Ako caesar, po slovensky cézar, sa v Rímskej ríši počnúc Augustom titulovali rímski panovníci (titulovali sa ale viacerými titulmi súčasne, a to obyčajne Imperator Caesar Augustus). Alternatívny titul kráľ v Ríme neprichádzal do úvahy, pretože Rimania boli v tom čase hrdí na republiku a hrdí na to, že kedysi zrušili kráľovstvo. Preto bolo politicky nepriechodné, aby rímski panovníci prijali kráľovský titul.

V podstate (obsahovo aj etymologicky) zhodný je titul cár používaný v Rusku, Bulharsku a Srbsku, pričom ale v Rusku titul pôvodne označoval rôzne druhy (aj cudzích) vládcov a oficiálny titul od roku 1721 znel "imperátor" (v bežnej komunikácii však naďalej cár).

Cisárstva

upraviť

Existovali (existujú) nasledujúce cisárstva:

Ako cisári sa niekedy označujú aj starovekí panovníci Asýrie, Babylonskej ríše a podobne.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cisár
  •   Wikislovník ponúka heslo Cisár
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Cisár