Citácia

rozlišovacia stránka

Citácia alebo citovanie môže byť:

 • doslovné uvádzanie citátu cudzieho výroku, textu a podobne, pozri citovanie (doslovné uvádzanie)
 • v hudbe: vedomé použitie citátu (t.j. témy, hudobnej myšlienky alebo melódie) z ľudovej piesne, cudzej skladby alebo vlastnej skladby v novej kompozícii, pozri pod citácia (hudba)
 • vo výtvarnom umení: použitie inde formulovaných kontextov v novom diele, pozri citácia (výtvarné umenie)
 • v architektúre: čerpanie zo starších umeleckých štýlov, používanie odkazov na iné stavby obľúbené v postmodernej architektúre, pozri citácia (architektúra)
 • uvádzanie bibliografických citácií (v zmysle STN ISO 690), pozri pod bibliografická citácia
 • a) uvádzanie bibliografických údajov (spravidla názvu diela a prípadne miesta v ňom), b) uvádzanie v jednom dokumente, že bol v ňom použitý druhý (konkrétny) dokument, a uvádzanie identifikácie tohto druhého dokumentu (sprav. pomocou bibliografickej citácie a/alebo bibliografického odkazu), synonymum: odkazovanie, pozri napr. bibliografická citácia a bibliografický odkaz a pre význam b) aj citovanie (odkazovanie)
 • zastarano: predvolanie (najmä pred úrad či súd)

Citácia môže byť aj:

 • citát (v zmysle doslovne uvedený cudzí výrok či text), pozri pod citovanie (doslovné uvádzanie)
 • synonymum: bibliografická citácia [pozn 1]:
  • podľa STN ISO 690: skrátené označenie citovaného dokumentu priamo v texte s tým, že celý popis dokumentu je v bibliografickom odkaze, staršie názvy: (podľa STN/ČSN 01 0197) odkaz na citáciu, (podľa STN/ČSN ISO 690-2) odkaz, pozri bibliografická citácia
  • staršie (podľa STN/ČSN 01 0197) a dodnes v Česku: súhrn údajov o citovanom dokumente, ktorý umožňuje jeho identifikáciu, novšie názvy (STN ISO 690): odkaz, bibliografický odkaz, pozri bibliografický odkaz
  • a) zmienka v jednom dokumente o inom dokumente alebo jeho časti (týka sa aj elektronických dokumentov); odkaz v jednom dokumente na iný dokument; výsledok uvedenia bibliografických údajov (spravidla názvu diela a prípadne miesta v ňom); b) v citačnej analýze: uvedenie (potvrdenie) v jednom dokumente, že bol v ňom použitý druhý (konkrétny) dokument, a identifikácia tohto druhého dokumentu (sprav. pomocou bibliografickej citácie a/alebo bibliografického odkazu), resp. samotný tento citovaný druhý dokument, pozri napr. bibliografická citácia a bibliografický odkaz a pre význam b) aj citovanie (odkazovanie)

Citovanie môže byť aj vyvolávanie duchov, diabla a pod., pozri vyvolávanie

Poznámky

upraviť
 1. V súčasnom českom preklade normy ISO 690, t.j. v norme ČSN ISO 690 z roku 2011, sa rozlišujú termíny: citace (=angl. citation, slov. citácia) a bibliografická citace (=angl. reference, slov. odkaz). V českom preklade predchádzajúcej verzie normy ISO 690, t. j. v norme ČSN ISO 690 z roku 1996, sa rozlišovalo: odkaz (=angl. citation) a bibliografická citace (=angl. reference); táto terminológia bola použitá aj v ČSN ISO 690-2 a platila do roku 2012 sčasti aj na Slovensku, pretože STN ISO 690-2 bola na Slovensku vydaná v českom preklade. Podobná terminológia platila na Slovensku aj do roku 1998 (a v Česku do roku 1996) podľa STN 01 0197 (ČSN 01 0197) z roku 1970: odkaz na citáciu (= angl. citation) a bibliografická citácia (= angl. reference)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.