Citačný faktor (angl. citation factor) je pomer počtu citácií na určitý časopis k počtu citácií v časopise uvedených za bežný rok.

Referencia upraviť