Citujúci dokument

Citujúci dokument je práca (publikácia), ktorá sa píše, a v ktorej sa použije myšlienka, výňatok, citát z inej (citovanej) práce – z citovaného dokumentu. Môže to byť monografia, diplomová práca[1] a pod. V citujúcom dokumente sa prevzatá myšlienka, výňatok, citát uvedie pomocou bibliografickej citácie ako bibliografický odkaz, čo je záznam obsahujúci údaje o iných dokumentoch, ktoré autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce.

ReferencieUpraviť

  1. KIMLIČKA, Štefan: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2, 2004, s. 2. [1]

ZdrojeUpraviť

  • KIMLIČKA, Štefan. 2002. Príklady citácií a odporúčania podľa ISO 690 a ISO 690-2 {online}. Bratislava : Katedra, knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. {Cit. 2009-10-14}. Dostupné na internete: http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf