Clo je povinná peňažná platba vyberaná pri prechode tovaru cez colnú hranicu (na základe príslušných právnych predpisov daného štátu a/alebo medzištátnych zmlúv) v osobitnom konaní príslušnými štátnymi orgánmi. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu (dovozné clo), existuje ale aj clo uvaľované na vývoz (vývozné clo) či na tranzit (tranzitné clo). Teoreticky sa clo dá chápať ako nepriama daň pre tuzemských dovozcov (prípadne vývozcov či realizátorov tranzitu), oficiálne však na Slovensku medzi nepriame dane nepatrí (v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, sa považuje za daň).

Colná únia EÚ

Clo má dve funkcie:

  • predstavuje príjem štátneho rozpočtu
  • colný protekcionizmus (ochrana domáceho trhu pred dovozmi zo zahraničia) a tým nepriamo aj ovplyvňovanie cenovej hladiny na colnom území

Slovensko v súčasnosti tvorí spolu s krajinami , Tureckom, Andorrou a San Marínom colnú úniu. EÚ, Turecko, Andorra a San Maríno teda tvoria jedno tzv. colné územie (majú rovnaké clá), krajiny mimo EÚ tvoria tzv. colnú cudzinu, vonkajšie hranice EÚ a Turecka tvoria tzv. colnú hranicu a medzi štátmi EÚ, Tureckom, Andorrou a San Marínom sa clá nevyberajú. V minulosti bolo Slovensko/Česko-Slovensko ako štát samostatným colným územím.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Clo
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Clo