Codex revúcky B: Altschlawische Sagen und Pannonien alebo tiež Zbierka revúcka B: povesti starých Slovanov z Panónie, je najstaršia známa zbierka slovenských ľudových rozprávok. Ide o rukopisnú zbierku, napísanú v Revúcej roku 1840 Samuelom Reussom. Zbierka obsahovala štyri hlavné texty, štyri vedľajšie texty a poznámky k jednotlivým rozprávkam.

Codex revúcky B
Codex revúcky B: altslawische Sagen und Pannonien

'

Pôvodný jazyk nemčina, slovenčina
Krajina vydania Habsburská monarchia
Slovenské vydania knihy

Texty upraviť

Na začiatku zbierky boli napísané štyri rozprávky, tri z nich mali pripísané poznámky.

  1. Prvá rozprávka (O Dragomírovi): ATU typ 326, tento príbeh spracoval Pavol Emanuel Dobšinský v roku 1881 pod názvom Nebojsa. Rozprávka pochádza z Užskej župy.
  2. Druhá rozprávka (Lomidrevo): ATU typ 301, príbeh bol spracovaný P.E. Dobšinským v roku 1858, ktorý príbeh spojil s podobným príbehom od autora E.J.V. Šparnensisa, pod názvom Valibuk a vytvoril tak rozprávku Lomidrevo alebo Valibuk. Rozprávka pochádza zo Zvolenskej župy.
  3. Tretia rozprávka ( Jeden chudobný syn): ATU typ 560, spracoval Dobšinský v roku 1880 pod názvom Chudobných rodičov syn. Rozprávka pochádza z Novohradskej župy.
  4. Štvrtá rozprávka ( Lakomec skamenel): v ATU katalógu nemá zastúpenie, spracované až v roku 1977 Jánom Domastom ako Vrece, čo sa nemohlo naplniť. Povesť z obce Turík v Liptovskej župe. Nemala poznámky, zaberala iba jednu stranu a bola citovaná z Korabinského Geografa.

Zbierka ešte obsahovala text o založenej duši spracovaný Dobšinským, poznámky, zápisy o pálení čarodejníc a text o obci Kraskovo.

Zdroje upraviť

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5022/Polivka_Novely-a-poviedky/28

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5016/Polivka_O-sberateloch-a-sbierkach-slovenskych-rozpravok/3

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5017/Polivka_Rozpravky-s-zivly-nadprirodzenymi-I/2

https://www.sav.sk/journals/uploads/01311139--SL-2007-5-Pacalova-383-393.pdfhttps://www.researchgate.net/publication/332196702_Ad_fontes_The_Codices_of_Revuca/fulltext/5ca601b5a6fdcca26dfd6c41/Ad-fontes-The-Codices-of-Revuca.pdf