Copywriting

tvorba marketingových a reklamných textov, ktoré majú podporiť predaj produktov, výrobkov a služieb

Copywriting je anglický výraz, ktorý v oblasti reklamy a marketingu označuje tvorbu reklamných textov,[1] v širšom význame tvorba textov pre marketing ako taký.

Tento termín vznikol spojením dvoch slov: copy (výraz pre reklamný text) a writing (písanie). Cieľom copywritingu je vhodne napísať text tak, aby presvedčil potenciálneho zákazníka k nákupu produktu alebo služby a zároveň prehĺbil pozitívne vnímanie značky (brandu).[1]

Osoba, ktorá sa venuje copywritingu, sa označuje ako copywriter.

V oblasti copywritingu je možné rozlíšiť dva rozmery: online copywriting (písanie reklamných textov pre internetové prostredie) a offline copywriting (offline využitie prevažne v tlači, napríklad texty pre časopisy, katalógy, letáky atď.)[1]

Referencie upraviť

  1. a b c SÁLOVÁ, Anna. Copywriting. 1.. vyd. Brno : Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4589-0. S. 13.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť