Cudná Barbora

Cudná Barbora je prvá opereta, ktorú skomponoval Oskar Nedbal. Premiéra sa konala 14. septembra 1910 vo Vinohradskom divadle v Prahe. V nasledujúcom roku ju uviedli aj vo Viedni. Opereta mala istý úspech, ktorý stačil na to, aby naštartoval Nedbalovu kariéru operetného skladateľa. Libreto napísali Rudolf Bernauer a Leopold Jacobsen. Nebolo príliš kvalitné. Z hudobnej stránky chýba operete salónny valčík. Autor využíva české hudobné motívy, aj keď dej operety sa odohráva v Anglicku, čo spôsobuje istý nesúlad. Najväčším kladom operety je skvelá inštrumentácia diela.

ObsahUpraviť

I. dejstvoUpraviť

Lord Halifax presadil zákon, podľa ktorého ak muž kompromituje ženu, musí si ju vziať.

V hostinci U cudnej Barbory sa Halifax stretáva s Pittifoxom, ktorý mu má vrátiť ľúbostné listy, ktoré kedysi písal Pittifoxovej žene. Tú chce Halifax v hostinci aj navštíviť, ale pomýli si dvere a skončí v izbe u Barbory. Barbora nie je príliš cudná a keďže sa jej Halifax veľmi páči tak situáciu využije a zburcuje ľudí v hostinci.

II. dejstvoUpraviť

Na základe vlastného zákona si Halifax musel Barboru vziať. Neprejavuje však o ňu záujem. Na plese sa Barbora snaží prebudiť manželovu žiarlivosť a preto začne koketovať s mladým poručíkom Johnym. Halifax to však opláca koketovaním s Johnyho milou Kitty.

III. dejstvoUpraviť

Nešťastná Barbora uteká domov k rodičom. Halifax však medzitým zistil že ju vlastne miluje, takže ide pre ňu, aby si ju odviedol. Kitty a Johny sa tiež udobria.