Cyklotrónové centrum Slovenskej republiky

Súradnice: 48°10′05″S 17°02′37″V / 48,1681132°S 17,043723°V / 48.1681132; 17.043723

Cyklotrón DC-72 skonštruovaný v Spojenom ústave jadrového výskumu, Dubna, RF
Nedokončený pavilón "J" Cyklotrónového centra SR v areáli Slovenského metrologického ústavu, Bratislava

Cyklotrónové centrum Slovenskej republiky (skr. CC SR) je viaccieľový projekt uvažovaný vo vedeckej a lekárskej komunite od roku 1994 a plánovaný od roku 1997 v areáli Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) v Bratislave (Karloveská cesta 63). Jeho výstavbu s nákladom 118 mil. USD z prostriedkov zadlženosti Ruskej federácie voči SR schválila vláda SR uzneseniami č. 659/99 a 660/99 zo dňa 4. augusta 1999.

Program výstavbyUpraviť

Program výstavby objektov CS SR zahŕňal:

  1. Pavilón „J“ v areáli SMÚ Bratislava, v ktorom mali byť umiestnené: cyklotrón DC-72 pre urýchľovanie protónov a ťažkých iónov, technológie na výrobu rádionuklidov, rádioterapia, fyzikálno-technologické laboratóriá a ďalšie pracoviská.
  2. PET-centrum, rekonštrukcia a dostavba pavilónu „I“.
  3. Účelové zariadenie pre špecialistov a pre dočasné umiestnenie pacientov CC SR na Kramároch v Bratislave
  4. Budova pomocných prevádzok (pavilón D, E) v areáli SMÚ v Bratislave.
  5. Urýchľovač elektrónov pre priemyselné využitie na studenú sterilizáciu zdravotníckych výrobkov a materiálu.

Projekt CC SR, osobitne objekty (1) а (5), nebol dokončený pre rad organizačno-právnych problémov a nedostatok finančných prostriedkov. O naložení so zariadeniami nedokončenej investície v majetku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, osobitne tých, ktoré sú uskladnené v Ruskej federácii (Dubna), sa má na medzinárodnej úrovni rozhodnúť do februára 2014.

Nezávisle od projektu CC SR sa od roku 1997 budovalo zariadenie na výrobu medicinálnych rádionuklidov pre PET centrum v rámci úlohy SLR/2/2002 technickej kooperácie s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA). S jej podporou a s dobrovoľným príspevkom SR boli v roku 2004 dodané „malý“ cyklotrón Cyclone 18/9 (IBA, Belgicko) a prvé technologické zariadenia na výrobu rádiofarmaka [18F]fluórdeoxyglukózy. Tieto sa stali základom aktivít štátnej akciovej spoločnosti BIONT fungujúcich komerčne od roku 2006.

Externé odkazyUpraviť