Cytokinéza je súčasťou bunkového procesu, počas ktorého sa cytoplazma z jednej eukaryotickej bunky rozdelí na dve dcérske bunky. Cytoplazmatické delenie začína počas alebo po neskorších štádiách delenia jadra v mitóze a meióze. Počas cytokinézy deliace vretienko rozdeľuje a transportuje duplikované chromatídy do cytoplazmy rozdeľujúcich sa dcérskych buniek. Tým zaisťuje, že počet chromozómov a komplementov sa zachová z jednej generácie na druhú. Dcérske bunky sa stanú funkčnými kópiami rodičovskej bunky. Po ukončení telofázy a cytokinézy sa každá dcérska bunka dostane do interfázy bunkového cyklu.

Nálevník podstupujúci cytokinézu, s jasne viditeľnou štiepnou brázdou

Jednotlivé funkcie vyžadujú rôzne odchýlky od procesu symetrickej cytokinézy; napríklad pri oogenéze u zvierat, vajíčko zaberá takmer celú cytoplazmu a organely. To ponecháva len veľmi málo cytoplazmy pre výsledné polárne telá, ktoré u väčšiny druhov zomierajú bez fungovania, hoci u iných druhov preberajú rôzne špeciálne funkcie. Iná forma mitózy sa vyskytuje v tkanivách, ako je pečeň a kostrové svalstvo ; vynecháva cytokinézu, čím sa vytvoria viacjadrové bunky.

Rastlinná cytokinéza sa líši od živočíšnej, čiastočne kvôli pevnosti bunkových stien buniek rastlín. Namiesto toho, aby rastlinné bunky tvorili štiepnu brázdu, aká sa vytvára medzi živočíšnymi dcérskymi bunkami, v cytoplazme sa vytvára deliaca štruktúra známa ako bunková doska, ktorá rastie do novej, zdvojenej bunkovej steny medzi rastlinnými dcérskymi bunkami. Rozdeľuje bunku na dve dcérske bunky.

Cytokinéza do značnej miery pripomína prokaryotický proces binárneho štiepenia, ale kvôli rozdielom medzi štruktúrami a funkciami prokaryotickej a eukaryotickej bunky sa mechanizmy líšia. Napríklad bakteriálna bunka má iba jeden chromozóm vo forme uzavretej slučky, na rozdiel od lineárnych, zvyčajne viacnásobných, chromozómov eukaryotickej bunky. V súlade s tým baktérie pri delení buniek nekonštruujú žiadne mitotické vretienko. Duplikácia DNA prokaryotickej bunky prebieha počas samotnej separácie chromozómov; v mitóze dochádza k duplikácii počas interfázy pred začiatkom mitózy, hoci dcérske chromatidy sa pred anafázou úplne neoddelia.