Cytoplazma je v eukaryotických bunkách označenie pre cytosól (základná plazma), organely (okrem karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Je to časť protoplazmy. Často sa pojmom chybne chápe len cytosól (základná plazma).

Štruktúru cytoplazmy zabezpečuje cytoskelet. Cytoplazma je od okolia oddelená cytoplazmatickou membránou, ktorá reguluje príjem a výdaj látok.

ZložkyEdit

CytosólEdit

Bližšie informácie v hlavnom článku: Cytosól

Základná gélovitá tekutá časť eukaryotickej bunky, v ktorej sú uložené všetky bunkové organely. Obsahuje zhruba 75 - 80 % vody, ďalej sú tu uložené rôzne zásobné a anorganické látky, aminokyseliny, enzýmy a.i. Prebiehajú to mnohé dôležité procesy ako napr. štiepenie niektorých sacharidov.

OrganelyEdit

Bližšie informácie v hlavnom článku: Organela

Organely sú menšie štruktúry v bunke, zväčša obklopené membránou, ktoré sú funkčne špecializované, napr. Golgiho aparát, vezikula, lyzozóm alebo endoplazmatické retikulum.

Iné projektyEdit

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cytoplazma
  •   Wikislovník ponúka heslo Cytoplazma