Cytoplazma

Cytoplazma je v eukaryotických bunkách označenie pre cytosól (=cytoplazma v užšom zmysle), organely (okrem karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Cytoplazma je časť protoplazmy.

Ako cytoplazma sa alternatívne označuje len cytosól, pozri cytosól.

ZložkyUpraviť

CytosólUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Cytosól

Základná gélovitá tekutá časť eukaryotickej bunky, v ktorej sú uložené všetky bunkové organely. Obsahuje zhruba 75 - 80 % vody, ďalej sú tu uložené rôzne zásobné a anorganické látky, aminokyseliny, enzýmy a.i. Prebiehajú to mnohé dôležité procesy ako napr. štiepenie niektorých sacharidov.

OrganelyUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Organela

Organely sú menšie štruktúry v bunke, zväčša obklopené membránou, ktoré sú funkčne špecializované, napr. Golgiho aparát, vezikula, lyzozóm alebo endoplazmatické retikulum.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cytoplazma
  •   Wikislovník ponúka heslo Cytoplazma