Cytoplazma je v eukaryotických bunkách označenie pre cytosól (=cytoplazma v užšom zmysle), organely (okrem karyoplazmy) a bunkové inklúzie. Cytoplazma je časť protoplazmy.

Štruktúra typickej živočíšnej bunky:
1. Jadierko
2. Jadro
3. Ribozóm (malé bodky)
4. Vezikula
5. Drsné endoplazmatické retikulum
6. Golgiho aparát
7. Cytoskelet
8. Hladké endoplazmatické retikulum
9. Mitochondria
10. Vakuola
11. Cytosól (spolu s ostatnými organelami tvorí cytoplazmu)
12. Lyzozóm
13. Centrozóm spolu s centriolami
14. Cytoplazmatická membrána
Ako cytoplazma sa alternatívne označuje len cytosól, pozri cytosól.

Zložky upraviť

Cytosól upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Cytosól

Základná gélovitá tekutá časť eukaryotickej bunky, v ktorej sú uložené všetky bunkové organely. Obsahuje zhruba 75 - 80 % vody, ďalej sú tu uložené rôzne zásobné a anorganické látky, aminokyseliny, enzýmy a.i. Prebiehajú to mnohé dôležité procesy ako napr. štiepenie niektorých sacharidov.

Organely upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Organela

Organely sú menšie štruktúry v bunke, zväčša obklopené membránou, ktoré sú funkčne špecializované, napr. Golgiho aparát, vezikula, lyzozóm alebo endoplazmatické retikulum.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cytoplazma
  •   Wikislovník ponúka heslo Cytoplazma