Záznamové médium

(Presmerované z Dátové médium)

Záznamové médium (iné názvy: dátové médium, dátový nosič, pamäťové médium) je externý a nezávislý nosič dát, využívajúci na záznam nejaký vhodný fyzikálny princíp. V praxi sa pod pojmom dátové médium často myslí prenosné výmenné dátové médium. Tieto média sú predovšetkým určené na ukladanie dátových súborov vo výpočtovej technike.

Delenie

upraviť

Záznamové média si môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk:

Dejiny a súčasnosť

upraviť

Používanie záznamových médií je staré ako ľudstvo samé. Medzi prvé záznamové média patrí (aj stena v prehistorickej jaskyni) kameň, neskôr hlinené tabuľky, papyrus, papier, neskôr fotografické dosky a fotografie. Všetko čo človek používal sa dalo využiť aj pre záznam informácie.

Medzi dnes už historické "počítačové" záznamové médiá patria dierny štítok, dierna páska, bubnová pamäť, magnetická páska a disketa.

Súčasnosť je poznačená elektronizáciou a postupným prechodom k elektronickým médiám. Najčastejšie používaným médiom súčasnosti je optický disk (CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray ...), rôzne typy flash médií (USB kľúč, Pamäťová karta ...) a vysokokapacitné pevné disky (HDD) s magnetickým záznamom.

Budúcnosť patrí novým optickým diskom (InPhase holografický záznam, HVD), novým flash médiám s kapacitami viac ako 30GB na kartu a novým generáciám pevných diskov s kapacitami rádovo v terabajtoch.