Dĺžka dráhy

dĺžka trajektórie, ktorú opíše hmotný bod za určitý čas

Dĺžka dráhy[1] alebo dĺžka trajektórie alebo dráha[pozn 1][3] alebo trajektória je dĺžka trajektórie, ktorú opíše hmotný bod za určitý čas.[4] Presnejšia definícia znie: súčet dĺžok všetkých veľmi malých úsekov dráhy, ktoré hmotný bod pri svojom pohybe postupne prejde počas nekonečne malých časových intervalov veľkosti dt bez ohľadu na smer pohybu pozdĺž pohybovej čiary.[5]

Meriame ju pozdĺž trajektórie pohybu hmotného bodu:

Dráhu značíme väčšinou písmenom s.

Dráha je funkciou času . Tento matematický výraz, ktorý udáva dráhu ako funkciu času, sa nazýva zákonom dráhy.

Poznámky upraviť

  1. „V školskej fyzike sa veličina dĺžka dráhy nazýva krátko dráha.“[2]

Referencie upraviť

  1. STN EN ISO 80000-3 s. 2.
  2. Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy. Preklad Magda Caková. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 230 s. ISBN 80-08-01489-X. S. 117.
  3. GARAJ, Jozef, et al. Fyzikálna terminológia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 150 s. S. 22.
  4. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-04-03]. Dostupné online. Archivované 2008-12-12 z originálu.
  5. dĺžka. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg).