Damian Vizár (Vizy) (* 2. október 1912, Vrútky – † 17. december 1991, Banská Bystrica) bol lekár – fyziater a balneológ.

Damjan (Vizy) Vizár
lekár – fyziater, balneológ
Narodenie2. október 1912
Vrútky
Úmrtie17. december 1991 (79 rokov)
Banská Bystrica

Jeho brat Jozef Vizár

  • manželka Ružena rod. Benedeková

Životopis upraviť

Odborný lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Sekundárny lekár v Metskej nemocnici v Banskej Bystrici (1937 – 1939), okresný a župný lekár v Banskej Bystrici (1944 – 1945). Zdravotný referent a člen Revolučného ONV, zároveň vedúci lekár Masarykovej ligy proti tuberkulóze (1944 – 1948), obvodný lekár v Robotníckej poisťovni (1944 – 1952) a súkromný lekár v Banskej Bystrici; lekár inšpekcie práce na sociálnom referáte KNV v Banskej Bystrici (1950 – 1952). Zakladateľ a prvý primár fyziatricko-rehabilitačného odd. KÚNZ v Banskej Bystrici (1953 – 1976); primár odd. zdravotnej starostlivosti o telovýchovu a šport (1953 – 1966); zároveň podpredseda Slovenskej spoločnosti liečebnej rehabilitácie (1953), lekár Športového klubu Sokol v Banskej Bystrici (1953) a závodný lekár KÚNZ v Banskej Bystrici (1956 – 1960). Krajský inšpektor pre Stredné zdravotnícke školy na Odbore školstva KNV v Banskej Bystrici (1979 – 1983); samostatne pracujúci lekár NsP KÚNZ v Banskej Bystrici (1983 – 1984). Šéflekár čs. športovej výpravy na Svetovom festivale mládeže a študentstva v Moskve (1957) a okresných športových klubov. Činovník a funkcionár ČSČK, ČSZTV, člen MS, Demokratickej strany (1945 – 1946) a i. Počas SNP šéflekár Leteckého útvaru Tri Duby a Leteckej školy, organizátor Vojenskej školy zdravotníkov. Vedúci lekár, odborný dozor pri exhumácii obetí vojny v masových hroboch v okolí Banskej Bystrice (1945). Autor state "Lekár v Povstaní" a pri oslobodzovaní v knihe "Nezabúdame" (BB, roku 1949). Autor odborných článkov, prednášok, relácií v rozhlase a v televízii, v novinách a v časopisoch. Spoluautor knižných publikácií a zdravotníckych učebníc. Nositeľ viacerých štátnych vyznamenaní.

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť