Tanečná hudba

(Presmerované z Dance music)

Tanečná hudba alebo Dance Music alebo len Dance v súčasnosti, všeobecne označuje hudobné štýly elektronického hudobného žánru - Electronica. Hrávajú sa v tanečných kluboch, vo vysielaní FM/Web rádií alebo na rôznych akciách s elektronickou hudbou - často označované ako Dance Event's, ktoré sú zamerané na určitý alebo viaceré podobné štýly elektronickej hudby.

Medzi, v súčasnosti najznámejšie, podujatia patrí napr.: Sensation White alebo Qlimax.

Pod pojem dance music tak spadajú hudobné štýly ako napr. Techno, House, Trance, hardcore techno a mnoho ďalších. Na Slovensku sa najčastejšie za Dance Music považujú komerčné štýly modernej hudby, ako je napr. Pop rap alebo (podobne aj v USA) Rhythm & Blues, ktoré však už nepatria pod žáner elektronickej hudby.

Dance music je obyčajne tvorená pomocou počítačov a syntezátorov a zriedkavo je zložená z viac ako 3 fyzických nástrojov. Nástroje sú obyčajne nahradené digitálnymi alebo elektronickými zvukmi v 4/4 takte väčšinou od 120 do 200 BPM pri štýloch ako House, Trance alebo najtvrdšom Gabber.

Existujú aj ďalšie Elektronické hudobné štýly ktorých BPM sa rovná niekoľko násobku bežnej dance music a všeobecne sa už za tanečnú hudbu nepovažujú, ako napr. 300 – 600 BPM Speedcore, približne 600 BPM Splittercore, alebo 1000+ BPM Extratone. Posledné dva štýly však neboli nikdy oficiálne uznané.