Daniela Kodajová (* 1958) je slovenská historička.

Pôsobí v Historickom ústave SAV. Je výkonnou redaktorkou periodika Slovanské štúdie.

Dielo upraviť

  • Veda a ideológia v dejinách slavistiky Spoluautori: Tatiana Ivantyšynová, Ľubor Matejko (Slovanské štúdie 5 Zvláštne číslo Veda Brat. 1998), * Dejepis pre 2. ročník gymnázií Spoluautor: M. Kamenický, M. Tonková (SPN Brat. 2003)
  • Politický testament Ľudovíta Štúra? (denník SME 9. 5. 2003), Politický testament Ľudovíta Štúra? In: Mýty naše slovenské Zost. E. Krekovič, E. Mannová, E. Krekovičová (Academic Electronic Press Brat. 2005)