Daniela Lehutová, rodená Rapantová - (Dana) (* 6. máj 1935, Bratislava - † 5. október 2007, Bratislava) bola slovenská prekladateľka a redaktorka.

Daniela Lehutová
slovenská prekladateľka a redaktorka
Narodenie6. máj 1935
Bratislava
Úmrtie5. október 2007 (72 rokov)
Bratislava

Rodina upraviť

Životopis upraviť

Od absolvovania štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1958 pracovala ako redaktorka vydavateľstva Tatran v Bratislave.

Ťažisko jej prekladateľskej činnosti tvoria diela klasickej i súčasnej ruskej literatúry (A. P. Čechov, N. V. Gogoľ, L. N. Tolstoj, M. J. Saltykov-Ščedrin, I. S. Turgenev, M. Gorkij, B. L. Pasternak, J. L. Švarc a i.). Prekladala tiež filmové scenáre (D. Vertov, V. Pudovkin, G. Kozincev a i.), teatrologické i filmologické štúdie a obsiahly výber z teoretických prác V. Pudovkina Film, scenár, réžia, herec (1982). Z češtiny preložila teatrologické dielo Z. Hořínka Dráma, divadlo, divák (1985). Editorsky pripravila publikáciu J. Barč-Ivan: Dielo I – II (1981, v 2. zv. textologicky upravila päť autorových hier).
V jej prekladoch dominoval akcent na pretlmočenie individuálneho umeleckého štýlu.

Literatúra upraviť