Dar

rozlišovacia stránka

Dar môže byť:

  • niečo dané niekomu alebo získané bez protihodnoty, bez náhrady, pozri dar (vec)
  • dobro, hodnota, vlastnosť získaná bez zásluh od prírody (dary mora, dar výrečnosti...)
  • priezvisko (kmeň) v Indii a Pakistane, pozri Dhar

DAR môže byť:

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.