Deň nezávislosti (USA)

štátny sviatok v USA

Deň nezávislosti (angl. Independence Day) je štátny sviatok USA - výročie prijatia Deklarácie nezávislosti USA dňa 4. júla 1776 na druhom kontinentálnom kongrese vo Philadelphii. Deklarácia nezávislosti USA proklamovala nezávislosť trinástich amerických kolónií od Veľkej Británie, právo ľudí na život, slobodu a rovnosť. Deň nezávislosti sa každoročne veľkolepo oslavuje.