Deň víťazstva nad fašizmom

štátny sviatok v Rusku a postkomunistických krajinách

Deň víťazstva nad fašizmom je sviatok oslavovaný na pamiatku bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá nadobudla účinnosť 8. mája 1945, čím sa skončila druhá svetová vojnaEurópe. Vojna v Pacifiku pokračovala do 2. septembra 1945.

Oslava 70. výročia víťazstva nad fašizmom na Champs-ÉlyséesParíži

Podľa kapitulačného aktu uzavretého 7. májaReims malo Nemecko zastaviť všetky bojové operácie 8. mája 1945 o 23:01 stredoeurópskeho času, čo v časovom pásme východoeurópskeho času vzhľadom na hodinový rozdiel nastalo až 9. mája. Navyše, vzhľadom na skutočnosť, že pri podpise aktu v Reims neboli prítomní zástupcovia Sovietskeho zväzu, na žiadosť sovietskej strany bol kapitulačný akt podpísaný aj na predmestí Berlína v noci z 8. na 9. mája. Preto bol v Sovietskom zväze, ako aj v štátoch, ktoré pripadli do jeho sféry vplyvu (východný blok), za deň víťazstva stanovený 9. máj.[1]

Referencie

upraviť
  1. Kronika 20. storočia. Preklad Ladislav Deák et al.. 2. slov. vyd. Zväzok 5, 1940 – 1949. Bratislava : Fortuna Libri; Petit Press, 2007. ISBN 978-80-89144-85-3. S. 660.

Iné projekty

upraviť