Deformácia

rozlišovacia stránka

Deformácia môže byť:

  • všeobecne: odchýlka od normálneho tvaru, zmena tvaru, odchýlka od pôvodnej zákonitosti, pretvorenie; znetvorenie
  • v mechanike: pozri deformácia (mechanika)
  • v biológii: zmeny fyziologických funkcií organizmu v dôsledku príliš intenzívnej alebo dlho pôsobiacej zmeny vonkajšieho prostredia, pozri deformácia (biológia)
  • v medicíne: odklon orgánu od normálneho tvaru, pozri deformácia (medicína)
  • v drevárstve: šúverenie
  • prenesene: krivda
  • román Robina Cooka, pozri Deformácia (román)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.