Dejepis (pedagogika)

Dejepis je učebný predmet[1] a aplikovaná historická veda slúžiaca na potreby pedagogiky. Na rozdiel od historickej vedy neskúma dejiny, ale interpretuje už nadobudnuté poznatky historiografie. Cieľom dejepisu je rozvíjať morálne, občianske a všeľudské hodnoty prostredníctvom historických poznatkov, a teda budovať historické povedomie.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „dejepis“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 579, ISBN 8022409324 
  2. Bartl, Július (1997), Úvod do štúdia dejepisu, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, str. 8, ISBN 8022312495 

Pozri ajUpraviť