Deka

rozlišovacia stránka

Deka môže byť:

Referencie upraviť

  1. a b deka; prikrývka. In: KAČALA, Ján; MARSINOVÁ, Marta; MASÁR, Ivan; PECIAR, Štefan; POVAŽAJ, Matej, SLIVKOVÁ, Viera; SMIEŠKOVÁ, Elena; MICHALUS, Štefan; PISÁRČIKOVÁ, Mária Krátky slovník slovenského jazyka. Piate doplnené a upravené. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 116, 579.
  2. a b ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 242.
  3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „deka“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 599, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=deka&s=exact&c=j750&cs=&d=sssj, dost. 2022-03-27 
  4. „deka-“, Malá československá encyklopedie, II. svazek D – CH (1. vyd.), Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1985, str. 54 
  5. „deka-“, Malá slovenská encyklopédia, Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; Goldpress Publishers, 1993, str. 147, ISBN 80-85584-12-3 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.