Dekan (vysoká škola)

Dekan je akademický funkcionár, stojaci na čele fakulty vysokej školy. Je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Je v plnej miere zodpovedný za činnosť fakulty, zodpovedá sa akademickému senátu fakulty a tiež rektorovi školy.

Termín dekan pochádza z latinského decanus, zástupca (vedúci) desiatich (mužov), latinský termín je odvodený z gréckeho slova dekanos (deka – desať). Termín dekan, vedúci desiatich mužov sa používal v stredovekých kláštoroch, pre označenie staršieho mnícha, ktorému boli podriadení 10 mnísi. Prislúcha mu oslovenie Vaša Spectabilita resp. Spectabilis, t. j. slovutný, znamenitý.[1]

Podľa slovenskej legislatívy (Zákon 131/2002 Z.z.) trvá funkčné obdobie dekana 4 roky.[2]

Referencie

upraviť
  1. Balcarová, D. Dekan (univerzita), Slovenská terminologická databáza [online]. juls.savba.sk, 4.6.2008, rev. 2010-09-03, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. Zákon 131/2002 Z.z. [online]. uniba.sk, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online. Archivované 2012-09-07 z originálu.