Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

uznesenie SNR zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady aklamatívne požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu rozdelenia Česko-Slovenska na dva samostatné štáty, ktorého vyvrcholením bol vznik Slovenskej republiky a Českej republiky 1. januára 1993.

Pamätná tabuľa na historickej budove SNR

Externé odkazy upraviť