Delikt (lat. delictum) môže byť:

 • konanie porušujúce platnú (aj neprávnu, napr. mravnú) normu [1][2][3], pozri napr. protiprávne konanie a previnenie
 • konanie porušujúce platnú právnu normu, protiprávne konanie, spôsobenie protiprávneho stavu[1][4][2][5][3], pozri protiprávne konanie
 • zavinené protiprávne konanie (spôsobilého subjektu)[6][3][7], pozri protiprávne konanie a zavinenie
 • protiprávne konanie postihnuteľné trestným a správnym právom[8], pozri verejnoprávny delikt
 • trestný čin (v širšom zmysle aj priestupok)[9][10][2][5], pozri trestný čin a priestupok
 • v obč. práve niektorých štátov (napr. Francúzska): protiprávny úkon, ktorý spôsobil škodu[3]
 • v kriminológii: jeden z úkonov v rámci delikvencie, protiprávny úkon delikventa (nie nevyhnutne len trestný čin)[10][11], pozri delikt (kriminológia)
 • v rímskom práve: v širšom zmysle protiprávny úkon (konanie), ktorý má za následok trest, v užšom zmysle len tzv. delictum privatum, čiže trestaný protiprávny úkon stíhaný civilnou žalobou[5][4][12], pozri delictum (rímske právo)
 • v cirkevnom práve: prečin ohrozujúci spoločenský poriadok cirkvi [5], pozri delikt (cirkevné právo)
 • v medzinárodnom práve: porušenie (na základe obyčajového práva alebo zmluvy existujúceho) práva štátu alebo iného subjektu medzinárodného práva konaním alebo opomenutím iného subjektu medzinárodného práva, ktoré zakladá zodpovednosť, pričom poškodzujúca strana je povinná zjednať nápravu [13], synonymum: medzinárodný delikt[14], pozri medzinárodný delikt

ZdrojeUpraviť

 1. a b delikt. In: Malá československá encyklopedie II S. 64
 2. a b c delikt. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov, 2000, S. 246
 3. a b c d KNAPPOVÁ, M. et al.: Občanské právo hmotné, Sv. II., 3. vyd., Praha: ASPI, 2002, S. 432
 4. a b delictum. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 269
 5. a b c d delikt. In: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 207–208
 6. delikt. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 270
 7. Pozri aj text článku právna skutočnosť.
 8. delikt. In: Malá slovenská encyklopédia 1993, S. 148
 9. delikt. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 10. a b JuraforumWiki-Redaktion. Was ist ein Delikt? - Definition und Bedeutung im Zivilrecht und Strafrecht [online]. juraforum.de, Mon Jun 7 12:56:47 2021, [cit. 2021-07-10]. Dostupné online.
 11. delikvence. In: Malá československá encyklopedie II S. 64
 12. [1]
 13. Delikt. In: Brockhaus - die Enzyklopädie, digital. [2 CD-ROM] Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2003. ISBN 978-3-7653-9377-8.
 14. delikt mezinárodní. In: Malá československá encyklopedie II S. 64
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.