Delta Cephei (δ Cep / δ Cephei) je známa premenná hviezda v súhvezdí Cefeus. Je prototypom premenných hviezd s názvom cefeidy. Jej jasnosť sa mení od 3,6 do 4,3 magnitúd a mení sa aj jej spektrálny typ od F5 do G3. Jej perióda je 5,36634 dní, pričom zjasnenie prebieha rýchlejšie ako návrat do minima.

Delta Cephei (v strede)
Svetelná krivka hviezdy Delta Cephei

Priemer tejto hviezdy je 33-krát väčší ako priemer Slnka, ale jej hmotnosť je len 9-násobok slnečnej hmotnosti. Svietivosť delta Cephei je v porovnaní so svietivosťou Slnka priemerne 500-násobná. Tento nadobor bol jednou z prvých objavených premenných hviezd. Zmeny jej jasnosti a farby sú spôsobené pulzovaním vonkajších vrstiev hviezdy, preto ju radíme medzi pulzujúce premenné. Pri maximálnej jasnosti svieti hviezda viac dobiela ako pri minimálnej. V blízkosti delta Cephei rozoznáme už s použitím malého ďalekohľadu vo vzdialenosti 41″ hviezdičku nápadne modravej farby s jasnosťou 7,5 mag.

  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Cefeus, s. 56 – 57.