Demiurg (latinizovaná forma starogr. δημιουργός /dēmiourgos/ – doslovne „verejný“ alebo „zručný robotník“, „pracujúci pre všetkých“, zo starogr. δήμιος /dēmios/ – „patriaci ľuďom“, tj. „verejný“ a starogr. ἔργον /ergon/ – „práca“, „služba“[1], prenesene „tvorca“, „umelec“ alebo „remeselník“. Vo filozofickom a náboženskom význame je to meno božstva, zodpovedného za stvorenie fyzického sveta.

Gnosticizmus kladie demiurga medzi transcendentného boha a hmotný svet ako druhého boha, tvorcu hmotného sveta a pôvodcu všetkého diania v ňom, avšak demiurgovi pripisuje aj pôsobenie zla.

Novopytagoreizmus: Demiurg vládne nad vznikom a zánikom vecí.

Numenios z Apameie: Demiurgos je sprostredkovateľ. Numeios demiurga kladie medzi transcendentného boha a hmotný svet ako druhého boha, tvorcu hmotného sveta a pôvodcu všetkého diania v ňom, pretože s dokonalosťou prvého boha je nezlučiteľný styk s hmotou

Platón: Demiurga v dialógu Timaios interpretuje ako staviteľa, budovateľa sveta a tvorcu svetového poriadku z chaotickej prahmoty, do ktorej vnáša poriadok podľa vzoru večných ideí.

Poznámky upraviť

  1. Online Etymology Dictionary: Demiurge

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.