Denník (literatúra)

Denník je literárny žáner epického, monografického charakteru. Denník obyčajne obsahuje najdôležitejšie, najzaujímavejšie zápisy o osobných a verejných udalostiach ovplyvňujúcich pisateľa. O udalostiach autor podáva správu väčšinou zo svojho uhla pohľadu prezentujúc vlastný názor o nich. Udalosti sú spravidla opisované v chronologickom poradí v denných intervaloch. Denník sa vedie a môže byť v ňom aj fikcia, teda dokreslenie istej udalosti/dňa. Denník si nepíšeme, ale vedieme. Denníky sa stávajú predpokladom pre biografické (životopisné) diela.

Príklady

upraviť