Department [vyslov: dipártment] (z angl. department = oddelenie) je oddelenie, odbor, sekcia štátneho úradu prípadne súdu, najmä v USA.

Department (k šp. departamento/angl. department = oddelenie) alebo (pre krajiny iné ako frankofónne zriedkavo) departement [vyslov: departmán alebo department]/departmán (z fr. département = oddelenie) je administratívna jednotka prvého alebo druhého stupňa v rôznych krajinách, pozri:

Departement [vyslov: departmán alebo department] alebo departmán (z fr. département = oddelenie) je administratívna jednotka vysokého stupňa vo frankofónnych krajinách, pozri: