Depresia (geomorfológia)

Depresia alebo zníženina je územie (forma reliéfu) s nadmorskou výškou menšou ako je v jeho okolí. Inak povedané: Forma reliéfu obkolesená vyvýšenými formami, negatívna forma georeliéfu. Opakom je elevácia.

Príklady: priekopová prepadlina, panva, závrt, dolina, brázda, kráter, kotlina, kotol, úvalina, alas, ťažobná jama, jamník, preliačina a podobne.

Takáto depresia je zväčša tvorená eróznymi alebo tektonickými procesmi a môže byť časom vyplnená vodou, neskôr sedimentmi. Jednať sa teda môže o depresie malých rozmerov (za depresiu označíme trebárs krasový závrt, riekou modelovanú dolinu, žľab, strž, výmoľ) až po veľké depresie, ktoré vznikajú významnými tektonickými pohybmi a tvoria sa v nich celé údolia, jazerá, kotliny, nížiny (blatnianska priehlbina, hornonitrianska kotlina, ...).

Sedimentami vyplnenú depresiu, či systém depresií, veľkých rozmerov zvykneme nazývať sedimentárna panva (Panónska panva, Viedenská panva, Západosibírska panva). Opakom depresie je potom elevácia (georeliéf konkávneho tvaru).

ZdrojeUpraviť