Derivácia

rozlišovacia stránka

Derivácia môže byť:

 • všeobecne:
 • v matematike:
 • vo fyzike: odchýlka letiacej strely od zvislej roviny predchádzajúcej osou hlavne, pozri derivácia (strela)
 • v letectve: zastaraný výraz pre znos (=drift)
 • vo vodárstve: odbočný kanál
 • v jazykovede:
  • tvorenie slova zmenou morfologickej stavby iného slova inou ako kompozícia (t. j. spravidla tvorenie slov pomocou afixov), synonymum odvodzovanie, pozri odvodzovanie (odvodzovanie)
  • v generatívnej gramatike: sled reťazcov, v ktorých každý reťazec je odvodený od predchádzajúceho, pozri derivácia (generatívna gramatika)
 • v sociológii: pojem Vilfreda Pareta, pseudologické názory a tvrdenia, ktorými ľudia vyjadrujú, vysvetľujú a ospravedlňujú svoje iracionálne postoje, potreby a činy, pozri derivácia (sociológia)
 • v informatike: konkrétny syntaktický strom zobrazujúci jednu možnú cestu na syntaktické analyzovanie textového reťazca, pozri derivácia (informatika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.