Desaťročie

desať po sebe nasledujúcich rokov

Desaťročie je desať po sebe nasledujúcich rokov. To znamená že keď prejde 10 rokov to je jedno desaťročie. A tak ďalej (20 rokov=2 desaťročia,30 rokov=3 desaťročia...)Napr. od 2011 do 2021 je jedno desaťročie čiže prešlo desať rokov

Označovanie desaťročia

upraviť

Desaťročie obyčajne začína rokom, ktorého číselný zápis končí nulou (napr. 20002009 pozri 0. roky 21. storočia), zatiaľ čo storočie často v technickom ponímaní začína rokom, ktorého číselný zápis končí jednotkou (napr. 2001). Tým sa niekedy stane, že prvé desaťročie storočia vlastne začína v predchádzajúcom storočí.

V slovenskej Wikipédii sme zvolili zápis desaťročí od nuly a storočí od jednotky. Týmto sa líšime od niektorých Wikipédií ako napr. anglickej, kde sa desaťročia zapisujú, ale nelíšime sa napr. od nemeckej Wikipédie a iných, napr. aj Simple English.

20. storočie

upraviť

Od dvadsiateho storočia sa spopularizoval pohľad na jeho desaťročia ako na historické útvary osve. Jednotlivé desaťročia dvadsiateho storočia sú definované a spojené s vtedy prevládajúcimi trendmi, štýlmi a názormi, a preto názvy desaťročí s ich označením nemusia súhlasiť. Niektorí komentátori si myslia, že tento trend nebude v 21. storočí pre jeho desaťročia pokračovať.

Pozri aj

upraviť